ВКЛЮЧВА:

  • Тренировъчна програма, специално създадена индивидуално за Теб и съобразена с Твоите цели, предишен опит, физическо състояние, ежедневие, както и с наличното оборудване
  • Най-подходящата за Теб комбинация от упражнения, поредност, методики, серии, повторения, скорост на изпълнение и време за почивка
  • Видео линк с показано правилно изпълнение на всяко едно упражнение
  • Индивидуален хранителен режим, създаден сцециално за Теб и напълно съобразен с Твоите цели, ежедневие и предишни хранителни навици
  • Препоръчителни часове за хранене и препоръчителни порции
  • Подходящи хранителни добавки и техния прием (при желание да се използват такива)
  • Допълнителни съвети и насоки
  • Безлатни корекции в рамките на 30 дни
  • Следене на резултатите в рамките на 30 дни

 

 Цена: 99 лв.

*Ще получите своята Комплексна фитнес програма най-късно до 7 дни след заплащане на дължимата сума и отговор на необходимите въпроси.

 

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ:

1. Банков превод:

Банкова сметка в български левове:
IBAN: BG77STSA93000020682499
BIC код: STSABGSF, "Банка ДСК" ЕАД
Титуляр: Биляна Цанкова

 

За да събера достатъчно информация, с помощта на която да започна работа по Вашата индивидуална Комплексна фитнес програма, МОЛЯ ОТГОВОРЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ: